முகப்பு
அமைச்சு
பொது திறைசேரி
சேவைச் சபைகள்
கேள்வி பதில்கள்
ஊடகத் தொகுப்பு
தொடா்புகளுக்கு

Image1\ image2\ Image3\ Image4\

திரு. டி விதானகமாச்சி இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் (CPC) தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

திறைசேரியின் பிரதிச் செயலாளர் திரு டி விதானகமாச்சி  அவர்கள் பதில் கடமையாற்றும் அடிப்படையில் இலங்கைப் பெட்ரோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவையின் சிரேஷ்ட அதிகாரியான திரு. விதானகமாச்சி அவர்கள் இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினர் ஒருவராவார்.

எரிபொருள் / மின்சார செலவுகளை சமாளிப்பதற்காக அரசாங்கத்தின் சிறப்பு வழிமுறைகள்

தேசிய வரவுசெலவு திட்ட திணைக்களம் 16.02.2012  ஆம் திகதியன்று நாட்டிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் வகையில் வரவுசெலவுத் திட்ட சுற்றறிக்கை ஒன்றைவெளியிட்டுள்ளது. இச் சுற்றறிக்கை அரசதுறையில் அமைச்சுக்களின் செயலார்கள், திறமையான மற்றும் செலவு குறைந்த முறையில் எரிபொருள்/மின்சாரம் பயன்பாட்டிற்கு பொறுப்புக் கூறும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான உள்ளூர் சந்தை விலை திருத்தப்பட்ட இந்நிலையில்அனைத்து அரசு நிறுவனங்களும் எரிபொருள் மற்றும் மின்சார நுகர்வினைக் குறைப்பதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும். இந் நடவடிக்கைகளிற்கான அரசின் நோக்கமானது போக்குவரத்து மற்றும் மின்சார உற்பத்திக்காக செலவிடப்படும் எரிபொருள் இறக்குமதியினைக் கட்டுப்படுத்தி, பெறுமதியான அந்நிய செலாவணியை சேமிப்பதாகும். மேலும்,  அரசு அதன் கீழ் வரும் நிறுவனங்களில் மாற்று எரிசக்தி மூலங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும், இவ்வசதிகளை மேம்படுத்தவும், எரிபொருள் / மின்சாரம் நுகர்விற்கான திறமையான தொழில்நுட்ப முறைகளினை அறிமுகப்படுத்தவும்பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எனவும் எதிர்பார்க்கின்றது. சுற்றறிக்கை (சிங்களம்)

 

பதவிறக்கங்கள்

வா்த்தமானி

அறிவித்தல்கள்

சுற்று    நிரூபங்கள்

பாராளுமன்ற    சட்டங்கள்

   வெளியீடுகள்

 ஊடகச்

   செய்திகள்

 

                பதவி

        வெற்றிடங்கள்

 

 
 வரவு செலவுத் திட்டம் 2013 நிகழ்வு நாள்காட் வாராந்தபொருளாதார அறிக்கை
பதவிறக்கங்கள்
Sample image
Sample image
நாணயம்  
பணவீக்கம்
   
மேலும் வாசிக்க. மேலும் வாசிக்க..  மேலும் வாசிக்க..  

 

 

வங்கிகளும் ஏனைய நிறுவனங்களும்

You are here: Home