முகப்பு
அமைச்சு
பொது திறைசேரி
ஊடகத் தொகுப்பு
தொடா்புகளுக்கு

சலுகை விதிமுறைகளின் கீழ் மோட்டார் வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்தலிற்கான அனுமதி தொடர்பான வர்த்தக, தீர்வைகள் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கைகள்சுற்றறிக்கை திருத்தப்பட்டுள்ளது.

அரச சேவையில் மற்றும் பொது தொழில்முயற்சி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் நிருவாகம்,  முகாமைத்துவம் மற்றும் தொழில்முறை அதிகாரிகளிற்கான சலுகை ரீதியான மோட்டார் வாகனங்களின் இறக்குமதி / புதிய பாகங்களைப் பயன்படுத்தி உள்நாட்டில் உற்பத்தியாகும் மோட்டார் வாகனங்களின் கொள்வனவு சம்பந்தமான இல. 1/2010 உடைய, 10.02.2010ஆம் திகதிய, வர்த்தக,தீர்வைகள் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கைகள் சுற்றறிக்கை திருத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் அரச சேவை மற்றும் பொது தொழில்முயற்சி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் இச் சலுகையை அனுபவிக்கும் உரிமையுடைய அலுவலர் பிரிவுகள் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக,  கடந்த காலத்தை விடவும் குறுகிய சேவைக் காலத்துடன் அதிகாரிகள் இச் சலுகையை அனுமதிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றறிக்கை (சிங்களம்)

"உருமஅருண" திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது

தேசிய மரபுரிமைகள் அமைச்சானது, வரலாற்றுப் பிரசித்தி பெற்ற கட்டிடங்கள், தளபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களினைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, இவ்வரலாற்று மதிப்பு வாய்ந்த இடங்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்லும் முகமாக“உரும அருண”எனப்படும்பாதுகாப்பு நிதியம் ஒன்றினை நிறுவுவதற்கான திட்டம் ஒன்றினை வகுத்துள்ளது. வரவு செலவு திட்டம் 2012 இல் முன்மொழியப்பட்டதற்கிணங்க, அம்பாந்தோட்டை கச்சேரி, யாழ்ப்பாண கோட்டை, கொழும்பு தபால் தலைமையகம், இரத்தினபுரியின் பண்டைய கச்சேரி மற்றும் மும்தாஜ் மஹால் போன்ற பழங்கால கட்டிடங்கள் பிராந்திய அருங்காட்சியகங்களாக பராமரிக்கப்படவுள்ளதாக தேசிய மரபுரிமைகள் அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி. காந்தி விஜேதுங்க தெரிவித்தார்.

Read more: "உருமஅருண" திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது

நிதி அமைச்சின் கண்காட்சிப் பிரிவினை அலங்கரிக்கும் சோளப் பந்தல்பொதுமக்களுக்கான ஏலத்தில்

கருத்தாக்கம்: கலாநிதி.பீ.பி.ஜயசுந்தர, திறைசேரியின் செயலாளர்

வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பு: - பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கி

½  ஏக்கர் நிலத்தில் பெறப்பட்ட 03 மெட்ரிக் டன் சோளம், கண்காட்சியின் இறுதி நாளான 12.02.2012 அன்று பொது ஏலத்தில் விற்கப்படும்.

பதவிறக்கங்கள்

வா்த்தமானி

அறிவித்தல்கள்

சுற்று    நிரூபங்கள்

பாராளுமன்ற    சட்டங்கள்

   வெளியீடுகள்

 ஊடகச்

   செய்திகள்

 

                பதவி

        வெற்றிடங்கள்

 

 
 வரவு செலவுத் திட்டம் 2015 நிகழ்வு நாள்காட் வாராந்தபொருளாதார அறிக்கை
பதவிறக்கங்கள்
Sample image
Sample image
நாணயம்  
பணவீக்கம்
   
மேலும் வாசிக்க. மேலும் வாசிக்க..  மேலும் வாசிக்க..  

 

 

வங்கிகளும் ஏனைய நிறுவனங்களும்

You are here: Home