Public Finance Circular

2010

DateCircular NoTitleDownload
08-12-2010PF/445அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள், நியதிச்சட்டசபைகள் அரச வங்கிகள் மற்றும் அரசிற்கு சொந்தமான கம்பனிகள் ஆகியவற்றிற்க்கு பாதுகாப்புச் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளல்
08-12-2010PF/445අමාත්‍යංශ , දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලය , රාජ්‍ය බැංකු සහ රජයේ සමාගම් රාජ්‍ය සංස්ථා සඳහා ආරක්ෂක සේවා ලබාගැනීම
04-10-2010PF/444Process to be followed in relation to Stand-Alone or Unsolicited Development Proposals
11-08-2010PF/445Obtaining Security Services for the Ministries, Departments, Statutory Boards, State Banks and State Owned Companies
22-05-2010PF/443විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සතු ඉන්ධන හල්වලින් ණය පදනම් මත ඉන්ධන ලබාගැනීම
22-05-2010PF/443Purchasing of Fuel from Filling Stations Managed by the Multi Purpose Co-Operative Societies on Credit Basis
30-04-2010PF/442உள்ளூர் நிதி ஏற்பாடு மூலமான ஒப்பந்த பணிகளில் பங்கேற்கும் உள்ளூர் கேள்விமனுதாரர்கள்ளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல்
30-04-2010PF/442දේශීය අරමුදල් යටතේ කොන්ත්‍රාත් වැඩ සඳහා සහභාගිවන දේශීය ලංසුකරුවන් වෙත ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම
30-04-2010PF/442Priority Preference to Local Bidders Participating in Contract Works with Domestic Funding